Konferencja „Prawo Łowieckie w aspekcie społeczno - gospodarczym"

W dniach 23-24 maja 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach oraz  w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku, Śląska Izba Rolnicza wspólnie z Województwem Śląskim zorganizowała Konferencję nt: „Prawo Łowieckie w aspekcie społeczno - gospodarczym".

Otwarcia Konferencji dokonał Roman Włodarz - Prezes  Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej oraz Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Konferencji obejmował następujące tematy:

-„Współpraca kół łowieckich z organami samorządu terytorialnego i samorządu rolniczego”.

- „Gospodarka łowiecka, a zrównoważony rozwój rolnictwa”,

- „Aktualne uwarunkowania prawne szacowania szkód łowieckich”,

- „ASF, a przyszłość gospodarki łowieckiej”,

- „Gospodarka łowiecka: ochrona przyrody, zarządzanie zwierzyną czy rekreacja?”,

- „Metody ograniczania szkód łowieckich na przykładzie osłon bezpieczeństwa w ekologii populacji jelenia  szlachetnego”,

- „Łowiectwo w programach edukacyjnych oraz programach szkolnych”,

- „Gospodarka łowiecka na terenie przykładowego nadleśnictwa   w   województwie śląskim”.

Ideą przewodnią konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umocnienia współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na styku rolnictwo-gospodarka łowiecka. We współpracę przy organizacji wydarzenia aktywnie zaangażowali się: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku – Białej i Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  w Katowicach, Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,  których przedstawiciele byli prelegentami w trakcie trwania Konferencji.

Poszczególne zagadnienia omawiali kolejno: Jerzy Motłoch – Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, Andrzej Bernacki - Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Michał Jordan - Przewodniczący ZO  PZŁ, Łowczy Okręgowy Bielsko – Biała, Grzegorz Cekus, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz, Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR oraz  Marian Pigan – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli tych środowisk, których tematyka gospodarki łowieckiej oraz szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta, zarówno te łowne, jak i te objęte ochroną gatunkową dotyczy w największym stopniu, a więc rolników, myśliwych, leśników. Wśród uczestników obecni byli Członkowie Rad Powiatowych DIR, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach  i jednostek organizacyjnych przez nią nadzorowanych – nadleśnictw, właściciele i dzierżawcy terenów rolnych i leśnych, rolnicy, myśliwi oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.