Bezpłatne szkolenia w zakresie nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach  poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”,  działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej poprzez przeszkolenie 220 osób.

Szkolenia organizowane będą na terenie województwa śląskiego  w okresie od  grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Uczestnikami mogą być:

– rolnicy i domownicy rolników,

– małżonkowie rolników,

– osoby zatrudnione w rolnictwie,

– właściciele lasów,

– młodzi rolnicy (wnioskodawcy i beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dla Uczestników  szkoleń przewidziano  materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenia w biurze Śląskiej Izby Rolniczej pod numerem: 32 258 04 45

Harmonogram szkoleń

Program szkoleń

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.