Samorząd rolniczy popiera redukcyjny odstrzał dzików

W związku z decyzją o redukcyjnym odstrzale dzików do poziomu 0,1 szt./km², który będzie prowadzony w najbliższym czasie i wieloma doniesieniami medialnymi o jego bezcelowości oraz planowanymi akcjami protestacyjnymi i petycjami przeciwników tej decyzji, samorząd rolniczy – reprezentujący wszystkich rolników w Polsce – przekazał Prezydentowi RP pismo z poparciem izb rolniczych dla decyzji Rządu RP o redukcji dzików.

Izby rolnicze wskazały, że pomimo podjętych środków zabezpieczających, do tej pory nie udało się powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Zagraża on coraz większej liczbie gospodarstw, niebezpiecznie zbliżając się do tych obszarów, gdzie usytuowane są duże, przemysłowe hodowle świń. Sytuacja jest bardzo poważna i zagraża całej branży polskiej produkcji trzody chlewnej i gospodarki narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca pracy), dlatego podjęcie natychmiastowych, radykalnych działań w postaci redukcji pogłowia dzików jest jak najbardziej uzasadnione.

Należy wziąć tu pod uwagę również wyższe dobro, czyli sytuację rolników utrzymujących się bezpośrednio lub pośrednio z produkcji trzody chlewnej. Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, roczna wartość produkcji trzody chlewnej wraz z pochodnymi, szacowana jest w Polsce na ok. 18 – 20 mld zł.

Warto mieć też na uwadze, że następstwem szerzenia się choroby u dzików są ogniska ASF u świń, które mają o wiele bardziej dotkliwe dla ludzi – hodowców i rolników konsekwencje, w postaci zabijania i utylizacji wielu tysięcy świń, w tym loch prośnych, warchlaków oraz prosiąt. Są to ogromne koszty społeczne – likwidacji produkcji trzody chlewnej, które może przynieść ekspansja wirusa ASF na kolejne obszary naszego kraju – nie tylko we Wschodniej Polsce, ale również w Wielkopolsce czy w województwie kujawsko – pomorskim.

Jak wskazuje Główny Lekarz Weterynarii, dziki są głównym rezerwuarem i wektorem wirusa ASF w środowisku – odsetek dzików z wirusem ASF spośród identyfikowanych w środowisku ich bytowania wynosi ponad 70%. Obecnie  na obszarze uznanym za teren występowania ASF u dzików, obejmującym 347 gmin, obowiązują restrykcje, które odnoszą się nie tylko do dzików i mięsa pozyskanego od dzików, ale również do świń i mięsa pochodzącego od świń. Dotyczy to zwłaszcza kwestii ograniczenia eksportu mięsa wieprzowego z Polski do państw trzecich.

Zbyt duża populacja dzików (wzrost od liczby 58 500 sztuk w roku 1976 do liczby 264 000 sztuk w roku 2015 – czyli o 451%) przyczynia się także do dużego wzrostu szkód powodowanych w uprawach, które ponoszą rolnicy.

Samorząd rolniczy poparł decyzję Rządu RP w zakresie redukcji populacji dzików i zwrócił się do Prezydenta RP o wsparcie tych działań. Dodatkowo, pismo zostało przekazane do Marszałka Sejmu RP; Marszałka Senatu RP; Prezesa Rady Ministrów; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministra Środowiska; Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS; Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO – KO; Przewodniczącego Klubu Poselskiego Kukiz’15; Przewodniczący Klubu Poselskiego PSL-UED oraz Przewodniczącego Klubu Poselskiego Nowoczesna.

http://krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/6159-samorzad-rolniczy-popiera-redukcyjny-odstrzal-dzikow

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.