Kolonie letnie z dofinansowaniem

Krajowa Rada Izb Rolniczych, podobnie jak w poprzednich latach, organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

W bieżącym roku kolonie dla dzieci z województwa śląskiego odbywać się będą nad morzem w miejscowości Jarosławiec w ośrodku SOLAR w terminie 01.08-11.08.2018 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w koloniach letnich proszę o kontakt z Biurem Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach pod nr telefonu 32/2580-445.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.