Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium Matki Bożej Lubeckiej

Z okazji liturgicznego wspomnienia  Świętego Izydora Oracza – Patrona Rolników, w dniu  5 maja 2018 roku Pielgrzymka Rolników do Sanktuarium Matki Bożej Lubeckiej odbyła się już po raz XXII i tradycyjnie rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą.

- Modlimy się dzisiaj, aby nigdy nikomu nie zabrakło chleba powszedniego, ale i tego Eucharystycznego - powiedział na rozpoczęcie ks. Andrzej Bartysiewicz, Proboszcz parafii i Kustosz Sanktuarium w Lubecku, który przewodniczył Mszy świętej.

Głównym organizatorem  Pielgrzymki był Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej,  Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego, a nade wszystko pan Roman Pielorz – Delegat na Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego, który w trakcie oficjalnego otwarcia Rodzinnego Świętowania, z rąk pana Andrzeja Gawrona  - Posła na Sejm RP, w uznaniu zasług i ofiarną pracę oraz pełną zaangażowania działalność na rzecz rolników  i rolnictwa powiatu lublinieckiego, otrzymał specjalne gratulacje i podziękowania.

Po zakończeniu Mszy świętej,  uczestnicy Pielgrzymki,  w towarzystwie kochanowickiego Young Bandu,  przeszli na teren Zespołu Szkół w Lubecku, gdzie odbyły się liczne wydarzenia towarzyszące,  między innymi występy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Lubecku oraz zaproszonych zespołów regionalnych: Kochciczanek, Zespołu Kochanowicka Biesiada oraz Girlandy  z Piasku.
Jednym z punktów  ceremonii otwarcia „Rodzinnego Świętowania”,  było także uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W gronie osób wyróżnionych znaleźli się Członkowie Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w osobach: Renaty Szczurek,  Ireneusza Tudzio i Grzegorza Wencepla, którym Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, na wniosek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej przyznał Sejmik Województwa Śląskiego. Uroczystego wręczenia Odznaki dokonał Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawana jest osobom fizycznym i podmiotom, które przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubecko zorganizowało po raz drugi Konkurs Orki Zabytkowymi Traktorami. W pokazie zabytkowych maszyn uczestniczyło 57 kolekcjonerów ponad 70 – letnich traktorów z województw:podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W samej orce uczestniczyło natomiast 30 zabytkowych traktorów.

W trakcie imprezy odbył się również pokaz ratownictwa drogowego, przygotowany przez miejscowych strażaków z OSP w Lubecku, wystąpił zespół Avista z Piekar Śląskich oraz grupa Trans, która poprowadziła zabawę taneczną.

Swoje zaproszenia  do uczestnictwa w Pielgrzymce i imprezach towarzyszących, Śląska Izba Rolnicza skierowała do władz samorządowych, rządowych oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa  i współdziałających  z rolnictwem oraz wszystkich mieszkańców regionu. Dziękujemy wszystkim bez wyjątku za przyjęcie zaproszeń, uczestnictwo w Pielgrzymce, za wspólną modlitwę oraz za udział w imprezach towarzyszących.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.