XVII Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej

W dniu 23 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu zorganizowano XVII Forum Rolnicze Ziemi Cieszyńskiej, którego jednym ze współorganizatorów była Śląska Izba Rolnicza i Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Cieszyńskiego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Stanisław Dąbrowa, Starosta Cieszyński - Janusz Król oraz Burmistrz Miasta Skoczowa - Mirosław Sitko.

Forum było okazją do spotkania rolników i przedstawicieli firm i instytucji związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, władz rządowych i samorządowych, a jego tematem przewodnim były problemy współczesnego owczarstwa, którego przedstawienia podjął się  pierwszy baca Ziemi Cieszyńskiej - Piotr Kohut.      

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się także wykład Profesora doktora hab. Kazimierza Klimy  z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który dotyczył zasad prawidłowej agrotechniki we współczesnych systemach rolniczych.

Imprezie towarzyszyła wystawa maszyn rolniczych, którą przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

Ponadto można było odwiedzić stoiska promocyjno-informacyjne różnych firm związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, min. Banku Spółdzielczego w Skoczowie i Cieszynie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Cieszynie, Starostwa Powiatowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Śląskiej Izby Rolniczej,  Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. w Siewierzu, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej z Gliwic, Centrum Produktu Regionalnego Piotra Kohuta oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej w trakcie Forum reprezentował Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR oraz Romuald Brandys i Janusz Wita – Członkowie Zarządu ŚIR.

Bardzo licznie w Forum uczestniczyli także Członkowie Rad Powiatowych ŚIR Powiatu Bielskiego, Cieszyńskiego, Pszczyńskiego i Żywieckiego.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.