Finał X jubileuszowego konkursu "Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego"

Na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbył się ". Finałowy test rozwiązywało 39 uczniów, wybranych drogą eliminacji w 13 gimnazjach działających na terenach wiejskich powiatu raciborskiego.


Idea konkursu zrodziła się w ramach Powiatowej Komisji ds. BHP w Rolnictwie działającej przy Starostwie. W skład komisji wchodzą różne podmioty i  instytucje zainteresowane podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i pracy w rolnictwie na tym terenie.
W zamyśle organizatorów Konkurs "Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego" został pomyślany jako systematyczne i stałe przedsięwzięcie, bo zdaniem organizatorów taka "długofalowa inwestycja" mobilizuje dzieci do częstszego zapoznawania się i utrwalania wiedzy. która potem mogą wykorzystać z pożytkiem w swoich domostwach. Konkurs propaguje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochronę środowiska a także promuje wyróżniających się uczniów zainteresowanych tą tematyką.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Z każdego wiejskiego gimnazjum startującego w konkursie, wyłoniono drogą eliminacji, po teście składającym z 30 pytań, trzech reprezentantów, którzy zdobyli najwięcej punktów.


W finale na Zamku Piastowskim w Raciborzu uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań. W przypadku  takiej samej ilości punktów decydował czas rozwiązania testu. Laureaci nagrodzeni w poprzednich edycjach nagrodami indywidualnymi nie brali udziału w kolejnych jego edycjach, tak by dać szansę innym uczestnikom.
Podczas oczekiwania na wyniki, uczniowie obejrzeli pokaz ratownictwa przedmedycznego, czyli zasady udzielania pierwszej pomocy.
Uczniowie przygotowywali się do konkursów uczestnicząc m.in. w szkoleniach, korzystając z broszur, wydawnictw PIP, KRUS poświęconych BHP w rolnictwie. Pytania egzaminacyjne oprócz BHP obejmowały także ogólną wiedzę na temat ochrony środowiska, zakresu działania i funkcjonowania instytucji reprezentowanych przez organizatorów, a także wiedzę na temat zapobiegania pożarom i udzielania pierwszej pomocy.


W tego rocznym konkursie zwyciężył Daniel Herzog z Gimnazjum w Bieńkowicach. Na drugim miejscu sklasyfikowano Kingę Zisch z tego samego Gimnazjum, na trzecim - Patryka Kasznego z Gimnazjum w Krzanowicach. IV miejsce przypadło Szymonowi Nodze z Gimnazjum w Rudniku, V - Oleen Phulpoto z Gimnazjum w Rudach Raciborskich, VI - Bartek Pacia z Gimnazjum w Rudach Raciborskich, VII - Jakub Sepczyński z Gimnazjum w Kornowacu, VIII - Jakub Niedbała w Gimnazjum w Kornowacu, IX - Krzysztof Szymiczek z Gimnazjum w Kornowacu, X - Łukasz Buba z Gimnazjum w Tworkach.
Drużynowo zwyciężyło Gimnazjum w Bieńkowicach, drugie było Gimnazjum w Kornowacu, trzecie - Gimnazjum w Rudniku.
W ciągu 10 lat do konkursu "Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego" przystąpiło 3397 uczniów.

Nagrody i upominki otrzymali wszyscy finaliści, nie tylko zdobywcy głównych nagród. Ufundowane zostały przez lokalne firmy i instytucje: Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach, Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe "Elikor", Bank Spółdzielczy w Raciborzu, firmy "Agrofun" i "Agromax", Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.