Posiedzenie Porozumienia Izb Polski Południowo – Wschodniej

W dniach 12 – 13 grudnia 2017 roku w Szczyrku, Śląską Izba Rolnicza zorganizowała kolejne posiedzenie Porozumienia Izb Polski  Południowo – Wschodniej.

W posiedzeniu uczestniczyły  Zarządy: Izby Rolniczej w Opolu,  Izb Rolniczych: Lubelskiej, Małopolskiej, Świętokrzyskiej, Podkarpackiej oraz Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej.

Gościem na posiedzeniu Porozumienia byłi: Mariusz Trepka –  II Wicewojewoda Śląski, Robert Karpeta – Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Norbert Styrc - Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach.

W czasie dyskusji prowadzonej w ramach posiedzenia uczestnicy podjęli dziesięć uchwał odnoszących się bezpośrednio do najistotniejszych problemów  z jakimi zmagają się rolnicy, które przedłożone zostaną Krajowej Radzie Izb Rolniczych, a następnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.