Konferencja dla 200 osób "Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw rolnych"

W dniach od 7 – 8 listopada 2017 r, Śląska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję  pn. „Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw rolnych”, która odbyła się w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku.

Uczestniczyło w niej łącznie 200 osób. Wśród uczestników konferencji, znaleźli się m.in.: rolnicy województwa śląskiego, właściciele małych gospodarstw rolnych z terenu woj. śląskiego, przedstawiciele Lokalnych Grupa Działania, doradcy  Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami weterynaryjnymi, sanitarnymi oraz prawem podatkowym w zakresie rolniczego handlu detalicznego, wprowadzonego Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961).

Program konferencji obejmował 7 tematów :

"Aktualny stan prawny w zakresie możliwości sprzedaży przetworzonych i nieprzetworzonych produktów rolnych przez producentów rolnych w różnych formach”.

 „Obowiązujące przepisy określające bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym".

 „Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego”.

 „Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego – podatek dochodowy, podatek VAT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

„Przykłady korzystnych rozwiązań dotyczących rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej w krajach Unii Europejskiej”.

„Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego – zakres kontroli. Informacja na temat zmiany ustawy o jakości handlowej”.

„Obowiązki ewidencyjne i znakowanie wybranych grup towarowych zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne przygotowane przez Śląską Izbę Rolniczą.

Przedmiotowa Konferencja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.