Posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Kłobuckiego

W dniu 22 lutego 2017 r. w Kłobucku odbyło się pierwsze w tym roku, statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Kłobuckiego.

Posiedzenie otworzył i prowadził pan Jan Sas  - Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Kłobuckiego.

W pierwszej części omówiono sprawy bieżące. Rolnicy zgłaszają pogorszenie współpracy z  ARiMR oraz przerost biurokracji w przetargach na dzierżawy gruntów rolnych z Agencji Nieruchomości Rolnych. Zaproponowano uproszczenie procedur przy małych przetargach (honorowanie oświadczeń) oraz uściślenie terminologii np. określenie co to jest „najbliższa odległość”?.

Ponadto zwrócono uwagę na przerost wymagalności świadectw weterynaryjnych przy obrocie trzodą chlewną. Sugerowano powrót do poprzedniego stanu.

Ustalono także, że Rada zorganizuje wyjazd na Targi Rolnicze AGROTECH 2017 w dniu 18.03.2017 r.

W drugiej częściodbyło się szkolenie dla rolników. W trakcie, którego omówione zostały następujące zagadnienia:

- aktualne przepisy weterynaryjne dotyczące rolniczego handlu detalicznego (tzw. sprzedaży bezpośredniej),

- szacowanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzikie zwierzęta  w uprawach rolnych.

- program wapnowania gleb kwaśnych (zasady dofinansowania),

- nowe zasady rejestracji i znakowania trzody chlewnej, w związku  z ukazaniem się drugiej specustawy w sprawie zwalczania ASF,

- zasady bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej pod kątem zapobiegania ASF.

 

Poszczególne zagadnienia obszernie omówili według kompetencji - przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: pan Janusz Związek - Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz  lek. wet. Arkadiusz Mazik,  przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji - pan Krzysztof Orzełek - Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Kłobucku oraz pan  Marek Dworniczek -  Naczelnik Wydziału IRZ,  a także pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

Prezes Roman Włodarz poinformował zebranych o kontynuacji realizacji zadania: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego” w roku 2017. Osoby zainteresowane dofinansowaniem do wapnowania powinny śledzić stronę internetową ŚIR,  gdzie będzie zamieszczona informacja o rozpoczęciu naboru wniosków.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.