Posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Myszkowskiego

W dniu 17 lutego 2017 r. w Myszkowie, odbyło się pierwsze w tym roku, statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Myszkowskiego.

Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Piotr Kołodziejczyk - Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Myszkowskiego.

W części pierwszej posiedzenia omówiono realizację zadań statutowych w 2016 roku i zaplanowano działania Rady na 2017 rok.

W drugiej części posiedzenia Rady odbyło się szkolenie dla rolników, w  trakcie którego omówione zostały następujące zagadnienia:

- aktualne przepisy weterynaryjne dotyczące rolniczego handlu detalicznego (tzw. sprzedaży bezpośredniej),

- szacowanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych.

- program wapnowania gleb kwaśnych (zasady dofinansowania)

- dopłaty bezpośrednie,

- nowe zasady rejestracji i znakowania trzody chlewnej, w związku z ukazaniem się drugiej specustawy w sprawie zwalczania ASF,

- zasady bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów trzody chlewnej pod kątem zapobiegania ASF.

 

Tematy szkolenia omówili: Pan Jacek Musialik Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii,  przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na czele z Panią Marzeną Sitek - Kierownikiem Biura oraz Pan Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

Pan Józef Ślusarz - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie zaprosił rolników do Biur Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w których otrzymają fachową pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Prezes Roman Włodarz poinformował zebranych o kontynuacji realizacji zadania: „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie województwa śląskiego” w roku 2017. Osoby zainteresowane dofinansowaniem do wapnowania powinny śledzić stronę internetową ŚIR,  gdzie będzie zamieszczona informacja o rozpoczęciu naboru wniosków.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.