W dniu 25.01.2017 r. w Bielsku – Białej, odbyło się pierwsze roku bieżącym, statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego

W dniu 25.01.2017 r. w Bielsku – Białej, odbyło się pierwsze roku bieżącym, statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego, któremu przewodniczył pan Stefan Haczek. Przewodniczący Rady, w pierwszym punkcie porządku obrad, przedstawił zebranym informację z ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej dotyczące głównie budżetu ŚIR na 2017 rok.

Następnie Członkowie Rady omówili problemy związane z występowaniem na terenie powiatu bielskiego szkód łowieckich. W wyniku dyskusji, do Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej wystosowano wniosek o wystąpienie do odpowiednich władz, by respektowano podmiotowość właścicieli gruntów rolnych w odniesieniu do prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie w temacie organizowania polowań.

Kolejnym omawianym tematem na posiedzeniu, były stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r., Członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, iż w związku z występowaniem ciężkich gleb na terenie powiatu bielskiego i innych terenów w Polsce, mających zwiększone zużycie paliwa w związku z gospodarowaniem na glebach ciężkich, ważne byłoby podniesienie limitu zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych do poziomu 100 l/ha, z czym zwrócono się również do Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

Podkreślono konieczność zorganizowania spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego ustawy o obrocie ziemią, handlu detalicznego w gospodarstwach rolnych oraz  zmian w prawie łowieckim.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.