Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2017"

 

Wydarzenie to odbędzie  się w Katowicach, stolicy jednego z największych ośrodków gospodarczych w Europie środkowo – wschodniej,  w dniach 23 – 24 lutego 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

 

 „EFEKTYWNOŚĆ  ENERGETYCZNA to największe na ziemi, dostępne źródło energii o niewyczerpalnych zasobach”.

 

 Zapraszamy Państwa do udziału lub odwiedzenia  dedykowanemu  temu tematowi wydarzenia.

 

Celem jego organizowania  jest pokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej oraz jednocześnie przybliżenie i upowszechnienie najnowszych propozycji oraz sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

 

 Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA będzie składać się  z dwóch uzupełniających się wydarzeń:

 

Targów oraz Konferencji.

 

Na targach będą prezentowane:

 

Energooszczędne techniki budowlane:

  Elementy i materiały konstrukcji budynków.

  Stolarka otworowa.

  Materiały izolacyjne i ociepleniowe.

 

Techniki pozyskiwania i zarządzania energią

Technologie zaopatrzenia w energię - systemy i techniki grzewcze, lokalne sieci ciepłownicze, odnawialne źródła energii.

 Efektywne technologie dla komfortu cieplnego pomieszczeń - rekuperacja, wentylacja,  klimatyzacja.

Nowoczesne techniki zarządzania energią i automatyzacji budynku. 

 

Propozycje dla samorządów

Energooszczędne budynki użyteczności publicznej.

 Efektywne systemy dla infrastruktury publicznej.

 Nowoczesne rozwiązania techniczne dla likwidacji niskiej emisji.

 

Dodatkowo podczas targów będzie można pogłębiać kontakty i zapoznać się z dostępnymi na rynku propozycjami  technologii, efektywnych energetycznie  produktów i różnych usług  w tym zakresie.

 

Konferencja będzie miejscem  prezentacji  najnowszej, praktycznej wiedzy i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, a także  wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami  z branży, a podmiotami i osobami zainteresowanymi oszczędnościami energii i obniżaniem kosztów,  odpowiedzialnymi za ten obszar.

Wydarzenie to rozpocznie się Sesją Inauguracyjną z udziałem prof. Jerzego Buzka, Premiera  RP 1997-2001, Przewodniczącego PE 2009-2012, Posła do Parlamentu  Europejskiego od 2004, władz samorządowych oraz instytucji, które sprawują patronaty nad wydarzeniem.

 

Tematy poszczególnych paneli Konferencji:

Efektywne energetycznie budynki.

Transformacja energetyczna miast/gmin.

Efektywność energetyczna budynków - aspekty techniczne, najnowsze rozwiązania.

Perspektywy dla wykorzystania OZE przez prosumentów prywatnych i biznesowych.

Transformacja energetyczna miast/gmin.

Efektywność energetyczna  obiektów  wielkopowierzchniowych  i użyteczności publicznej .

Rozwiązania dla prosumentów prywatnych i biznesowych – w świetle Ustawy OZE i uwarunkowań rynku.

 

Do odwiedzenia Targów i udziału w Konferencji   zapraszamy:

 

przedstawicieli przemysłu i prywatnego biznesu, samorządy,  producentów rolnych, branżę przetwórstwa rolno-spożywczego, zarządców nieruchomościami, przedstawicieli placówek służby zdrowia, sanatoriów i hoteli oraz wszystkich zainteresowanych oszczędnościami energii z 4 mln aglomeracji śląskiej.

Targi i Konferencja zostały objęte Honorowym patronatem:  Marszałka Województwa Śląskiego,  Prezydenta Miasta Katowice,  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, WFOŚiGW w Katowicach, a patronaty branżowe sprawuje szereg Izb i Zrzeszeń m. in. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląska Izba Budownictwa, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Instytut Energii Odnawialnej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, należy się wcześniej zarejestrować na stronie targów, natomiast wstęp na targi jest płatny i wynosi 10 zł. Targi są czynne codziennie od 9.00 do 17.00.

Poszczególne panele Konferencji i ich tematy  są przedstawione w Programie Konferencji , gdzie można zapoznać się z ich wykazem  godzinowym.

Organizatorem Forum jest Biuro Promocji i Wystaw Astra.

 

Więcej informacji na stronie  www.infoenergia.com.pl

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.