Jubileusz XX-lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego

Jubileusz  XX -lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego

            W dniu 12 grudnia 2016 roku, niemalże  w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Śląskiej Izby Rolniczej, które miało miejsce 11 grudnia 1926 r., w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, w Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu  XX -lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego, którą honorowym patronatem objął Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP 3 Katowice oraz top agrar Polska.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia Sztandaru Śląskiej Izby Rolniczej oraz odśpiewaniem przez zebranych na uroczystości - Hymnu Państwowego.

Uczestniczących w Jubileuszu Gości powitał pan Janusz Wita -  Członek Zarządu  Śląskiej Izby Rolniczej. 

Uroczystości Jubileuszu swoją obecnością  uświetnili: Poseł na Sejm RP - Danuta Glenc, Senator RP – Adam Gawęda, Mariusz Trepka - II  Wicewojewoda Śląski, Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Dzwonnik i Krystian Kiełbasa – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego, Danuta Kożusznik – Członek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem Prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej, Bernadetta Niemczyk – Przewodnicząca Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Karol Bujoczek - Redaktor Naczelny top agrar Polska, Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. „Stanisława Hadyny”,  Robert Nowak  – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, a zarazem Prezes Zarządu Częstochowskiej Izby Rolniczej, Herbert Czaja - Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu, Leszek Grala – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski - Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jerzy Bator - Wiceprezes Zarządu  Podkarpackiej Izby Rolniczej, Tadeusz Ziółkowski – Wiceprezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Antoni Szczepaniak -  Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Czesław Smusz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej I kadencji, Piotr Kufel - Prezes Zarządu Bielskiej Izby Rolniczej oraz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej II kadencji, Andrzej Pilot – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Jerzy Hławiczka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Jolanta Duda - Dyrektor Biura Regionalnego TUW TUW w Katowicach.

W uroczystościach uczestniczyli także Dyrektorzy instytucji pracujących na rzecz rolnictwa: Tomasz Żabiński – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach, Norbert Styrc - Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian  w Pawłowicach, Piotr Semak  – Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Mirosław Borzym – Zastępca Dyrektora ANR OT Opole, Zygmunt Adrianek – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach, Tomasz Wiekiera – Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Piotr Dobosz  - Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny  w Częstochowie, Jerzy Motłoch - Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Robert  Nowocień - Dyrektor BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Katowicach, Grzegorz Nowak - Dyrektor ds. Handlu Górniczych Zakładów Dolomitowych S.A. w Siewierzu, Ryszard Czapkiński - Dyrektor Częstochowskiej Izby Rolniczej, Arkadiusz Bęben – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Anna Kwiecińska - Wicedyrektor Generalny Danish Farming Consultants Sp. z o.o., Jan Kowol Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AGRO – MAS” Sp. z o.o. w Sierakowicach, Szczepan Polok – Prezes Zarządu Polok – Grupa Producentów Grzybów Sp. z o.o. , Grzegorz Świerkot - Prezes Zarządu Firmy Świerkot Sp. z o.o., Ireneusz Saletra - Dyrektor Handlowy Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” S.A. w Chrzanowie, Jerzy Żagiell – Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Siemianowicach,  Ireneusz Chłąd - Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego   w Częstochowie oraz licznie zebrani Członkowie Bielskiej Częstochowskiej i Katowickiej Izby Rolniczej, Członkowie Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej wszystkich kadencji, jak również  liczni pracownicy biur Śląskiej Izby Rolniczej.

Po uroczystym otwarciu uroczystości, które swoim występem uświetnił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny,  „Rys historyczny działalności samorządu rolniczego województwa śląskiego”  przedstawił Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

            W dalszej kolejności osoby zasłużone w pracy na rzecz rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w naszym województwie, odznaczone zostały odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta RP:  Srebrnym Krzyżem Zasługi,  Medalami: Złotym i Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz odznaczeniami resortowymi nadanymi przez Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi – Odznakami Honorowymi „ Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczał pan Mariusz Trepka   II Wicewojewoda Śląski.

W dalszej kolejności Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, w towarzystwie Stanisława Gmitruka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Krystiana Kiełbasy – Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego,  odznaczył Śląską Izbę Rolniczą oraz osoby zasłużone dla naszego województwa Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” .

W trakcie Jubileuszu, zasłużonym rolnikom wręczone zostały także Odznaki Krajowej Rady Izb Rolniczych „ Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”, które wręczał Robert Nowak – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w towarzystwie Wicewojewody Śląskiego – Mariusza Trepki i Prezesa Zarządu ŚIR – Romana Włodarza.

 Z okazji Jubileuszu XX – lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego,  na ręce Prezesa Zarządu  Śląskiej Izby Rolniczej - Romana Włodarza, zaproszeni Goście składali  gratulacje, serdeczne podziękowania i  wyrazy największego uznania dla wszystkich rolników za zaangażowanie i pracę na rzecz  rolnictwa  i obszarów wiejskich na terenie województwa śląskiego.

Tą drogą, raz jeszcze dziękujemy naszym Sponsorom, dzięki którym uroczystości Jubileuszu XX-lecia samorządu rolniczego województwa śląskiego były wyjątkowe.

Dziękujemy za wsparcie:

 

AG Rolbud Radzionków,
Agropunkt-Zator Spółka Jawna Stara Wieś,
Bank BGŻ BNP Paribas SA Oddział w Katowicach,
Budrol-Projekt Katowice Sp. z o.o.
Danish Farming Consultants Sp. z o.o. Rzeczyce,
Danone Sp. z o.o. Bieruń,
Górnicze Zakłady Dolomitowe SA Siewierz,
Grupa Butor Łany Wielkie,
Grzegorz Świerkot Sp. z o.o. Studzionka koło Pszczyny,
Kopalnia i Prażalnia Dolomitu ,,Żelatowa" SA Chrzanów,
Polok-Grupa Producentów Grzybów Sp. z o.o.Suszec,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elikor” Józef Otlik,
Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o.o. Sp.k .Zakład Utylizacji Danielów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGRO-MAS Sp. z o.o. Sierakowice,
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Agros-Wrońscy Sp. z o.o. Strzelce Wielkie,
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom Mikołów,
Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny,
Team-Rol Sp. z o.o. Pyrzyce,
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Katowicach,
WojSmak Catering Serwis Tąpkowice,
Z.P.U.H."BEST-PEST" M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp. J. Jaworzno,
Zakład  Mięsny  "HEMAX" H. M. Blachlińscy Spółka Jawna Dobieszowice,
Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspolnicy Spółka Jawna Radzionków.

 

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.