Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Śląskiej izby Rolniczej Powiatu Bielskiego i Cieszyńskiego

W dniu 06.10.2016 r. w sali wykładowej Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielsku-Białej, odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Śląskiej izby Rolniczej Powiatu Bielskiego i Cieszyńskiego, na którym pan Roman Włodarz, Prezes Zarządu ŚIR, przedstawił szczegółowo przepisy prawne dotyczące wydawania przez Śląska Izbę Rolniczą opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III na cele nierolnicze.

Krok po kroku zostały omówione procedury:

uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

sporządzania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

ograniczania w zmianach przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,

wyłączania gruntów z produkcji rolnej.

 

Ponadto omówiono problem służebności przesyłu.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.