Kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Cieszyńskiego

W dniu 28.06.2016 r. odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Cieszyńskiego. Spotkaniu przewodniczył pan Piotr Brańczyk, Przewodniczący Rady.

Wśród zaproszonych gości  obecni byli: pani Barbara Pełczyńska oraz pan Jan Krząszcz z BP ARiMR w Międzyświeciu, pan Sitek Karol, pan Bogusław Kargula, pani Bernadeta Walczyńska z UG w Zebrzydowicach oraz pan Roman Włodarz,  Prezes Zarządu ŚIR.

Po oficjalnym powitaniu zebranych, zaproszeni goście przedstawili najważniejsze zagadnienia związane z rolnictwem. Pracownicy BP ARiMR w Międzyświeciu,  podsumowali kampanię tegorocznego składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, ONW oraz rolnośrodowiskowe.  Ponadto omówiono tematy związane z Identyfikacją i Rejestracją Zwierząt.

Głównym tematem spotkania, był szczegółowo omówiony, przez pana Romana Włodarza problem związany z przekwalifikowaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, który  dotyczył przekwalifikowania gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze w  gminie Zebrzydowice.

Po wystąpieniu Prezesa,  przedstawiciele z UG Zebrzydowice, omówili projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zebrzydowice. Po wysłuchaniu reprezentantów UG Zebrzydowice,  członkowie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej,  zajęli stanowisko w powyższej sprawie.

 

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.