Odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego

W dniu 01.07.2016 r. odbyło się kolejne statutowe posiedzenie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Bielskiego. Spotkaniu przewodniczył pan Stefan Haczek, Przewodniczący Rady.

Po oficjalnym powitaniu zebranych, omówiono tematy związane z istotnymi sprawami  dotyczącymi rolnictwa.

Pan Roman Włodarz, Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, po krótce  przedstawił informację o pracy Zarządu ŚIR, omówił ustawę  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, poinformował zebranych o zmianach w ustawach: Prawo łowieckie  i Prawo wodne oraz pracami nad zmianą ustawy o izbach rolniczych.

Dyskusja dotyczyła bieżących tematów będących obecnie na wokandzie, ponadto członkowie Rady Powiatowej wyrazili swój sprzeciw do stosowania  specustawy w związku z budową gazociągu Małopolska-Śląsk.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.