Szanowni Rolnicy, uprzejmie informujemy, że 28 lipca 2023 r. upływa VI kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w dniu 24 września 2023 r. Każdy, kto pragnie wspierać Izbę w dążeniu do poprawy sytuacji rolnictwa w kraju, powinien w sposób czynny uczestniczyć w tegorocznych wyborach. Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej. Będziemy na bieżąco umieszczali wszystkie ważne informacje dotyczące wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej.

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano
Wyniki wyborów przewodniczących rad powiatowych oraz delegatów na walne zgromadzenie ŚIR 04-10-23
Protokół wyników wyborów do rad powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 25-09-23
Obwieszczenia Okręgowych Komisji Wyborczych 14-09-23
Obwieszczenie z dnia 5 września 2023 r. - dodatkowy termin zgłaszania kandydatów 05-09-23
Uchwała Zarządu ŚIR z dn.30.06.2023 w sprawie ustalenia wykazu okręgów wyborczych, nadania im numerów i ustalenia liczby członków wybieranych do rad powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w poszczególnych okręgach 07-08-23
Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowane do Wojewodów w sprawie sporządzania spisów uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych 28-07-23
Uchwała nr 1/2023 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dn.13.07.2023 w sprawie powołania Okręgowych Komisji Wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 17-07-23
Uchwała nr 2/2023 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dn.13.07.2023 w sprawie dopuszczalności powołania przez osoby kandydujące do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej mężów zaufania 17-07-23
Uchwała nr 6/IX/2023 Walnego Zgromadzenia ŚIR z dn.27.04.2023 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej ds. przeprowadzania wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 20-06-23
Pismo KRIR skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. sporządzenia spisów przez Urzędy Gminy 14-06-23
Odpowiedź Ministerstwa Finansów ws. współpracy pomiędzy urzędami skarbowymi a urzędami gmin w zakresie przygotowywania spisu uprawnionych do udziału w wyborach do izb rolniczych 14-06-23
Informacja dla Członków Rad Powiatowych i Kandydatów 08-05-23
Załącznik nr 11 do uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 luty 2023 r. - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 02-05-23
Załącznik nr 10 do uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 luty 2023 r. - Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury 02-05-23
Załącznik nr 10A do uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 luty 2023 r. - Lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej 02-05-23
Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie 02-05-23
Oświadczenie kandydata o niekaralności 02-05-23
UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ KANDYDATA DO ZGŁOSZENIA JEGO KANDYDATURY (w przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata) 02-05-23
Załącznik nr 9A do uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 luty 2023 r. - ZGŁOSZENIE KANDYDATA OSOBY PRAWNEJ 26-04-23
Załącznik nr 9 do uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 luty 2023 r. - ZGŁOSZENIE KANDYDATA 26-04-23
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 luty 2023 r. - ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ/OBWODOWEJ/OKRĘGOWEJ 26-04-23
Plakat wyborczy 25-04-23
UCHWAŁA NR 2/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 25-04-23
UCHWAŁA NR 1/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 25-04-23
2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.