Spotkanie ŚIR z rolnikami 16.02.2024

W dniu 16 lutego br. w siedzibie Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej  spotkał się z rolnikami z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie z rolnikami otworzył Roman Włodarz Prezes Zarządu ŚIR, nawiązując do aktualnej sytuacji na rynkach rolnych w Polsce, która jest wynikiem wcześniej podejmowanych działań przez Komisję Europejską, począwszy od 2014 r.

W spotkaniu uczestniczył także Robert Nowak Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, a zarazem Delegat do KRIR z terenu województwa śląskiego. Przekazał on uczestnikom spotkania  informacje, pozyskane na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 15 lutego br. w Warszawie.  Dotyczyły one bieżących działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie na:

  • dopłaty do kukurydzy – 1 mld zł;
  • pomoc klęskową, w tym suszową – 1 mld zł;
  • kredyty płynnościowe – akcja kredytowa na poziomie 12,5 mld zł;
  • dopłaty do paliwa rolniczego – w wysokości 1,46 zł/l.

 

Wiceprezes KRIR Robert Nowak poinformował także, że wkrótce ogłoszony zostanie nabór wniosków o dopłaty do kukurydzy. Przyjmowanie wniosków (papierowych) będzie trwało do 29 lutego 2024 r. Do wniosku nie będzie konieczności  dołączania  faktur sprzedaży kukurydzy. Przedstawił także informacje ze spotkania z MRiRW dotyczące uproszczeń w Planie Strategicznym w zakresie wymagań związanych m.in. z Zielonym Ładem. Prowadzone są działania uproszczeniowe na trzech poziomach:

  • na poziomie przepisów  UE – zamiast ugorowania 4 proc. gruntów ornych w 2024 r. rolnicy będą mogli siać rośliny bobowate i międzyplony, ale bez stosowania środków ochrony roślin;
  • na poziomie zmian Planu Strategicznego – Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o złagodzenie norm dotyczących zmianowania oraz o inny okres utrzymania okrywy gleby w przypadku zbóż i rzepaku (od zbiorów do 15 października), zwiększanie stawek ONW górskich, zmniejszenie obsady zwierząt w rolnictwie ekologicznym;
  • na poziomie przepisów krajowych – oświadczenia zamiast zdjęć geotagowanych i wiele więcej uproszczeń.

Wiceprezes KRIR przekazał również  Rolnikom, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do KE o zmianę przepisów unijnych, żeby trwale odstąpić od obowiązku ugorowania, a zamiast tego wprowadzić możliwość uzyskania wsparcia przez rolników w ramach ekoschematów.

Rolnicy uczestniczący w spotkaniu  zgłosili wiele postulatów, w tym dwa główne: rezygnacja z Zielonego Ładu oraz  wstrzymanie importu artykułów rolno – spożywczych z Ukrainy i wzmożenia kontroli na granicach, tak aby import nie zakłócał  stabilności rynków rolnych w Polsce.

Prezes Zarządu ŚIR Roman Włodarz podziękował na koniec Rolnikom za przybycie, zapewniając ich o poparciu rolniczych protestów przez wszystkie izby rolnicze w zakresie ograniczenia wymagań Zielonego Ładu, zatrzymania niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz prób ograniczania hodowli w Polsce.

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.