SZKODY KLĘSKOWE

 

31-05-2024: Pomoc dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku przymrozków

22-04-2024: Resort rolnictwa w sprawie szacowania szkód "suszowych"

10-04-2024: Resort rolnictwa o udzieleniu pomocy finansowej producentowi rolnemu

21-03-2024: Pomoc finansowa dla gospodarstw ze stratami w gospodarstwie

22-02-2024: Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

02-11-2023: Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie populacji wilka

02-11-2023: Informacje GDOŚ w sprawie możliwości zabezpieczania przed szkódami wyrządzanymi przez gatunku chronione

27-10-2023: Problemów z poprawnym działaniem aplikacji suszowej ciąg dalszy…

02-10-2023: Wniosek KRIR o zapewnienie środków na dopłaty do ubezpieczenia od gradu - wyjaśnienia resortu rolnictwa

24-08-2023: MRiRW w sprawie usprawnień aplikacji suszowej

27-07-2023: Pismo Wojewody Śląskiego z dn. 18 lipca 2023r. dot. zmian w zakresie szacowania szkód w wyniku suszy

18-06-2023: Zarząd KRIR odnośnie suszy

17-11-2022: Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje po wniosku KRIR

17-11-2022: Pomoc suszowa dla rodzin - resort rolnictwa uznaje nasze wnioski

07-11-2022: Ponowny wniosek w sprawie szacowania strat suszowych

08-11-2022: Aplikacja suszowa - ponowny wniosek o wydłużenie terminu

26-10-2022: Wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą rolniczą - wniosek KRIR

26-10-2022: Susza – wnioski o oszacowanie szkód do 31 października

27-09-2021: ARiMR ogłasza nabór wniosków na Wsparcie inwestycji związanych z ograniczeniem skutków klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

10-09-2021: Na jaką pomoc kleskową mogą liczyć rolnicy

09-08-2021: Nie będzie zwiększenia dofinansowania na operacje związane z nawadnianiem

03-08-2021: Zgłoś szkodę rolniczą – susza 2021

29-07-2021: Można dokonywać zbiorów przed złożeniem wniosku w aplikacji

23-07-2021: Program przeciwdziałania niedoborowi wody - opinia KRIR

08-07-2021: Aplikacja "suszowa„ zostanie uruchomiona w najbliższych dniach

01-07-2021: Wniosek o uruchomienie aplikacji suszowej

24-06-2021: Obecnie brak dodatkowych środków na ubezpieczenia upraw

11-06-2021: Pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w 2020 r. w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

28-05-2021: Wniosek o zwiększenie limitu środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw

28-05-2021: Brak środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw w 2021 r.

16-04-2021: Należy umożliwić większą dostępność do programów wsparcia na retencję

16-04-2021: Umocowanie spółek wodnych w Prawie wodnym

09-04-2021: Szkody spowodowane przez zjawiska atmosferyczne w 2020 r. – MRiRW analizuje dodatkową pomoc

03-12-2020: O oddzielnym liczeniu strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej

23-11-2020: Wniosek o interpretację warunku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni

09-11-2020: O systemie monitoringu suszy

17-07-2020: Elektroniczne szacowanie suszy - odpowiedź MRiRW na uwagi KRIR

10-07-2020: Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu suszy

10-07-2020: Uwaga Rolnicy! Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację

10-07-2020: Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

03-07-2020: MRiRW na temat wypłaty pomocy suszowej 2019

03-07-2020: Pomoc związana z wystąpieniem suszy lub powodzi - szkody dotyczące chowu lub hodowli ryb słodkowodnych w stawach rybnych

18-06-2020: Ostatnia transza pomocy suszowej

09-06-2020: IUNG-PIB pozytywnie o zwolnieniu z deklarowanych zobowiązań

05-06-2020: Melioracje i retencjonowanie wód - działania MGMiŻŚ

02-06-2020: Dodatkowe środki na ubezpieczenie upraw najwcześniej w czerwcu

29-05-2020: Działania MGMiŻŚ w celu przeciwdziałania skutkom suszy

28-05-2020: Elektroniczne szacowanie suszy - uwagi KRIR

28-05-2020: De minimis - nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy

21-05-2020: Międzyplony a susza - odp. MRiRW

19-05-2020: Elektroniczne szacowanie suszy – przepisy w konsultacjach!

19-05-2020: MRiRW w sprawie zastoju w realizacji pomocy

18-05-2020: Kiedy w końcu pomoc suszowa?

13-05-2020: Oddzielnie liczenie strat dla produkcji roślinnej i zwierzęcej po 2021?

08-05-2020: Elektroniczne zgłaszanie start suszowych – w tym roku

29-04-2020: Nawadnianie w gospodarstwie – PGW Wody Polskie przygotowało pakiet wspierający

29-04-2020: Pismo europosła w sprawie wypłat pomocy suszowej za 2019 r.

24-04-2020: Przymrozki wiosenne - potrzeba zmian systemu ubezpieczeń

24-04-2020: Zastój w realizacji pomocy

24-04-2020: Susza a obszary EFA - wniosek KRIR

24-04-2020: Woda z oczyszczalni ścieków do nawodnień

24-04-2020: Odpowiedzialność za suszę ponosimy wszyscy

08-04-2020: O satelitarnym monitoringu suszy

01-04-2020: Ponowny wniosek o zmiany w szacowaniu strat

19-03-2020: Od 10 marca ARiMR wypłaca odszkodowania suszowe

02-03-2020: O gospodarowaniu zasobami wodnymi

25-02-2020: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

18-02-2020: Za poprawną datę wystąpienia suszy odpowiada komisja

18-02-2020: Wnioski o dotację na nawadnianie gospodarstwa

04-02-2020: Pomoc suszowa do użytków zielonych także dla hodowców gęsi?

04-02-2020: Czy sankcje zostaną złagodzone?

22-01-2020: Jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy?

28-12-2019: Kolejna transza wsparcia suszowego

28-11-2019: Co z sytemem ubezpieczenia upraw?

25-11-2019: Szacowanie strat: średnia roczna produkcja a liczba posiadanych sztuk w bazie IRZ

22-11-2019: MRiRW na temat szacowania strat

06-11-2019: Susza - nierozwiązany od lat problem

21-10-2019: Susza – wydłużony termin składania wniosków

21-10-2019: Wniosek w sprawie zbiorników retencyjnych

14-10-2019: Pomoc suszowa: termin naboru wniosków 3 - 31 października

14-10-2019: Rolnicy mogą nie zdążyć z wnioskami o pomoc suszową

14-10-2019: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

26-09-2019: 3 października - planowany termin uruchomienia pomocy suszowej

19-09-2019: Dotacja na nawadnianie gospodarstw

16-09-2019: Wniosek o uznanie kopii protokołów suszowych

16-09-2019: Pomoc suszowa w 2019 – czy dla wszystkich poszkodowanych?

03-09-2019: Zgoda na zwiększenie poziomu zaliczek w związku z suszą

03-09-2019: Susza w Europie: zgoda co do środków wsparcia zaproponowanych przez KE

28-08-2019: Decyzja w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników

12-08-2019: Woda dla rolnictwa

09-08-2019: Oświadczenie w związku z publikacjami Tygodnika Poradnika Rolniczego

06-08-2019: Susza rolnicza na terenie wszystkich województw

01-08-2019: Gdy susza uniemożliwia wysianie poplonów należy zawiadomić ARiMR

31-07-2019: Plany zapobiegania skutkom suszy

22-07-2019: Apel Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej do Rolników o jak najszybsze składanie do swoich Urzędów Gmin wniosków o oszacowanie strat suszowych w uprawach rolnych

11-07-2019: Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wnosi o niezwłoczną weryfikację stanu zagrożenia suszą na terenie województwa śląskiego

- Pismo Wojewody Śląskiego

- Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27-06-2019: Krzywdzące raporty IUNG w sprawie suszy

08-05-2019: Środki finansowe dla poszkodowanych w wyniku suszy

08-05-2019: W sprawie stworzenia możliwości prawnych do szacowania strat na użytkach zielonych

26-04-2019: Klimatyczny bilans wodny – uwzględniono kukurydzę na ziarno oraz na kiszonkę na I kategorii gleb

28-03-2019: Gdzie ubezpieczyć uprawy i zwierzęta z dopłatami z budżetu państwa?

14-02-2019: Resort rolnictwa na temat problemów z suszowymi kredytami preferencyjnymi

08-11-2018: Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku

29-10-2018: Przedłużony termin składania wniosków suszowych

10-10-2018: Resort rolnictwa odpowiada na wątpliwości związane z datą wystąpienia suszy

10-10-2018: Wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc suszową

10-10-2018: Wniosek o uznanie ubezpieczeń zawartych po 1 kwietnia br. przy ubieganiu się o pomoc suszową

10-10-2018: Samorząd rolniczy postuluje uznanie wszystkich polis posiadanych w chwili szacowani strat przy wnioskach o pomoc suszową

26-09-2018: Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Zarządu ŚIR ws. udzielenia pomocy rolnikom którzy ponieśli straty w uprawach kukurydzy spowodowane tegoroczną suszą

12-09-2018: 1,5 mld złotych – największa pomoc suszowa w historii

12-09-2018: Pomoc suszowa na hektar

10-09-2018: Pomoc po suszy dla rolników i rybaków

06-09-2018: Susza a stosowanie kar umownych

05-09-2018: Susza w Europie: nowe środki KE

04-09-2018: Pomoc suszowa – składanie wniosków

03-09-2018: Pomoc suszowa – stawy rybne

03-09-2018: Resort rolnictwa o pomocy dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, dotkniętych suszą

17-08-2018: Pismo skierowane do MRiRW ws. pomocy w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchnii upraw w gospodarstwie rolnym

06-08-2018: KE oferuje dodatkowe wsparcie

03-08-2018: Susza - formy pomocy

02-08-2018: Decyzje Rządu w sprawie suszy i przewagi kontraktowej

16-07-2018: Wniosek o pomoc dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, dotkniętych suszą

16-07-2018: Derogacja w zakresie zazielenienia - susza

16-07-2018: MRiRW apeluje o zgłaszanie strat do końca przyszłego tygodnia

03-07-2018: Susza - pomoc klęskowa

27-06-2018: Susza w uprawach rolnych

27-06-2018: Szacowanie szkód spowodowanych suszą

19-06-2018: Poniżej znajduje się pakiet informacyjny dot. działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, wraz z aktualnym trzecim komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

Komunikat IUNG – 3 okres raportowania

Załącznik nr 1 Klimatyczny Bilans Wodny – tabela

Załącznik nr 2 Klimatyczny Bilans Wodny – mapa

Załącznik nr 3 Zestawienie upraw zagrożonych suszą – tabele

Załącznik nr 4 Zestawienie upraw zagrożonych suszą – mapy

Informacja o pomocy w roku 2018

Pismo do wojewodów o uruchomienie systemu raportowania

Pismo ws. jednolitego systemu raportowania

 

2018-06-15: IUNG ogłosił suszę rolniczą

Ministerstwo Środowiska odpowiada na wniosek dotyczący budowy zbiorników retencyjnych

Resort rolnictwa na temat pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnic

MSWiA w sprawie środków dla rolników na odbudowę budynku gospodarczego po nawałnicach

Odpowiedź MRiRW ws rozszerzenia katalogu ryzyk o ryzyko klęskowych opadów śniegu

Pismo ws rozszerzenia katalogu ryzyk o ryzyko klęskowych opadów śniegu

Odpowiedź Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej w tzw. komisjach klęskowych

Stanowisko i wnioski Zarządu ŚIR skierowane do Wojewody Śląskiego w sprawie suszy na terenie woj. śląskiego

Pismo Wojewody Śląskiego skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiedź MRiRW

Informacja Zarządu ŚiR dotycząca klęski suszy na użytkach rolnych

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód

Pismo Zarządu ŚIR skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dochowania terminu siewu poplonów ścierniskowych w sytuacji suszy glebowej.

Pismo KRIR skierowane do MRIRW z wnioskiem o odroczenie terminu siewu poplonów ścierniskowych w sytuacji suszy glebowej.

Pismo KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ramach zazielenienia w kontekście suszy

Pismo Zarządu KRIR skierowane do Prezesa Rady Ministrów

IUNG PIB, Raport 9: Susza ogłoszona we wszystkich województwach

/ Według ostatnich raportów suszą dotknięte jest wszystkich szesnaście województw, Zarząd ŚIR apeluje do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Burmistrzów i Wójtów z terenu naszego województwa aby powoływać komisje w przypadku rolników zgłaszających szkody na terenie gminy./

IUNG PIB, Raport 10: Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Terminy wysiewu miedzyplonów dla realizujących pakiety Ochrona gleb i wód

MAiC deklaruje pomoc w związku z klęską suszy

ARiMR informuje o pomocy udzielanej w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez suszę

MRIRW: Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

ARiMR publikuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w związku z tegoroczną suszą

Informacja MRiRW ws. składania wniosków o pomoc suszową

Odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, aby rolnicy posiadający bydło mogli kosić w całości łąki objęte programem rolnośrodowiskowym.

MRiRW: Nie będzie przedłużenia terminu składania wniosków o pomoc wz. z suszą

Pismo Zrządu ŚIR skierowane do Wojewody Śląskiego dot. problemu pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej w tzw. Komisjach Klęskowych

Usprawnienie systemu monitorowania suszy

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.