2% odpis podatku rolnego

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, biorąc pod uwagę  art. 35 ust. 4 ustawy o Izbach Rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)  zwraca się do Państwa z wnioskiem o przekazywanie, począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku kwartalnych informacji o stanie i terminach realizacji odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, według wzoru określonego poniżej, w terminach przekazywania odpisu z podatku rolnego.

W przypadku braku wpłaty należnych odpisów w terminach określonych ustawą o izbach rolniczych, Śląska  Izba Rolnicza zmuszona będzie naliczać odsetki ustawowe.

Odpis z podatku rolnego należy przekazywać zgodnie z art. 35  ust.2 w/w ustawy na konto bankowe Izby prowadzone przez:

Bank BNP PARIBAS 77 2030 0045 1110 0000 0043 2600

Wzór kwartalnej informacji z możliwością pobrania

2024 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.