WAPNOWANIE GLEB

 

Wapnowanie regeneracyjne gleb w woj. śląskim - dopłaty do wapnowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach

 

 

12-06-2019

Uprzejmie informujemy, że informacje nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-wyroznione/9-aktualnosci/2470-informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html

 

03-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.12.2018 zostały wypłacone środki finansowe I-ej transzy umowy dotacji na konta bankowe Wnioskodawców (umowy od numeru 1 do 220).

W dniu 17.12.2018 zadanie „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU 2018” zostanie zakończone.

Po tym terminie przyjmowanie wniosków oraz zawieranie umów z Beneficjentami ze środków finansowych przeznaczonych na rok 2018 nie będzie możliwe.

 

16-11-2018

Uprzejmie informujemy, że najbliższych dniach nastąpi planowana przerwa Zadania "Wapnowania gleb kwaśnych na terenie woj.  śląskiego" w celu rozliczenia I transzy umowy dotacji przez biuro ŚIR w WFOŚiGW w Katowicach. Ponowne zawieranie umów z Beneficjentami będzie możliwe od dnia 3.12.2018. Przyjmowanie wniosków trwa nadal.

 

06-04-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2018r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2018” na kwotę 800.000,00 zł realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od dnia 16.04.2018. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.

Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" oraz przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kserokopii, brak jakiegokolwiek załącznika do umowy uniemożliwi zawarcie umowy o dofinansowanie.

Przewodnik 'Krok po kroku'+ WNIOSEK"

Wzór umowy o dofinansowanie wapnowania regeneracyjnego gleb

Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW

Wykaz zarejestrowanych wniosków o wsparcie złożonych przez Wnioskodawców wraz z informacją o pozostałych środkach do wykorzystania przyznanych przez WFOŚiGW w Katowicach

2019 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.