KOLONIE LETNIE 2022

Krajowa Rada Izb Rolniczych, w 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach, organizuje kolonie letnie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież do 16 roku życia (urodzone od dnia 01.01.2006 r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS (pobiera rentę lub emeryturę) w czasie trwania kolonii.

W bieżącym roku kolonie dla dzieci z województwa śląskiego odbywać się będą nad morzem,  w miejscowości Jarosławiec, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Bryza Morska”, w terminie od 26.06.2022 r. do 04.07.2022 r. Opłata za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700 zł.

W przypadku zainteresowania udziałem w koloniach letnich proszę o kontakt z Biurem Powiatowym Śląskiej Izby Rolniczej w Częstochowie pod nr telefonu 603 251 959.

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2022 r., organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy ze Śląską Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika.

 

                                                       Zarząd
Śląskiej Izby Rolniczej

2022 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.