Śląska Izba Rolnicza – Partner KSOW, planuje w II połowie 2020 r. realizację operacji pn. „Stare i nowe smaki kuchni śląskiej – rolniczy handel detaliczny”

 

Śląska Izba Rolnicza – Partner KSOW, planuje w II połowie 2020 r. realizację operacji  pn. „Stare i nowe smaki kuchni śląskiej – rolniczy handel detaliczny”. Planuje się organizację konkursu w dwóch etapach: etap wstępny i etap wojewódzki (finał konkursu). 

Grupę docelową operacji stanowić będą rolnicy zainteresowani przetwórstwem produktów rolnych, szczególnie w ramach możliwości jakie daje rolniczy handel detaliczny oraz  świadomi konsumenci, którym zależy, aby żywność, którą spożywają była dobrej jakości i pochodziła ze znanego im miejsca. 

Celem realizowanej operacji jest zwiększenie wiedzy środowisk obszarów wiejskich naszego województwa na temat możliwości legalnego przetwórstwa produktów z gospodarstwa oraz ich legalnej sprzedaży, a także zwiększenie wiedzy konsumentów na temat podaży tych produktów poprzez zorganizowanie konkursu na przetwory z owoców i warzyw,  potraw mięsnych, potraw z produktów zbożowych kuchni śląskiej, których celem będzie między innymi:

1. zebranie unikatowych, regionalnych, ale także nowych, interesujących przepisów kulinarnych   województwa śląskiego,  

2. zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą tych produktów przez rolników   z małych gospodarstw województwa śląskiego, 

3. promowanie jedynych w swoim rodzaju produktów żywnościowych, specyficznych dla województwa śląskiego,

4. promocja produktów wytwarzanych w gospodarstwach wśród potencjalnych klientów, 

5. prezentacja tradycyjnych produktów i przetworów opartych o wieloletnią tradycję oraz nowych innowacyjnych bazujących na lokalnych produktach pochodzących z województwa śląskiego, 

6. aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, 

7. wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie przepisów na potrawy nowe i tradycyjne, 

8. budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych,

9. identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i lokalnej marki. 

Przewidywanym efektem realizacji niniejszej operacji będzie: promocja produktów producentów biorących udział w konkursie, pogłębienie  wiedzy na temat możliwości sprzedaży przetworzonych produktów oraz ich walorów zdrowotnych, sposobu przygotowania, co docelowo zwiększy świadomość konsumentów i sprzedaż produktów przetwarzanych w gospodarstwach naszego województwa.  

Produkty zgłoszone i biorące udział w konkursie na etapie wojewódzkim, a jednocześnie ich producenci będą mieli możliwość zaistnienia na rynku produktów oferowanych do sprzedaży przez gospodarstwa rolne naszego regionu, co przyczyni się do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez sprzedaż żywności przetworzonej, w tym również w przyszłości podejmowanie działalności gospodarczej, a więc także powstawanie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich naszego województwa.  Udział w konkursie stanowił będzie dla pozostałych uczestników doskonały przykład, że produkty, które od wielu pokoleń wytwarzane były w gospodarstwach domowych mogą być przedmiotem sprzedaży i źródłem uzyskiwania dodatkowego dochodu, nabierającego z czasem coraz większego znaczenia w ogólnych dochodach gospodarstwa. Praktyczny przykład zawsze działa najlepiej i jest bardziej przekonujący niż najlepiej przekazywana wiedza teoretyczna. 

Operacja ta współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020

 

Chcesz zostać Partnerem KSOWzarejestruj się na stronie ksow.pl

2021 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.