Przypominamy że 5 lipca 2019 r. mija termin zgłaszania kandydatów

Przypominamy że 5 lipca 2019 r. mija termin zgłaszania i rejestrowania kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do Biura ŚIR) do dnia 5 lipca 2019 r. do godziny 18:00, na adres:

Śląska Izba Rolnicza

ul. Jesionowa 9A

40-159 Katowice

2019 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.