Szkody klęskowe

 

14-10-2019: Pomoc suszowa: termin naboru wniosków 3 - 31 października

14-10-2019: Rolnicy mogą nie zdążyć z wnioskami o pomoc suszową

14-10-2019: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

26-09-2019: 3 października - planowany termin uruchomienia pomocy suszowej

19-09-2019: Dotacja na nawadnianie gospodarstw

16-09-2019: Wniosek o uznanie kopii protokołów suszowych

16-09-2019: Pomoc suszowa w 2019 – czy dla wszystkich poszkodowanych?

03-09-2019: Zgoda na zwiększenie poziomu zaliczek w związku z suszą

03-09-2019: Susza w Europie: zgoda co do środków wsparcia zaproponowanych przez KE

28-08-2019: Decyzja w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników

12-08-2019: Woda dla rolnictwa

09-08-2019: Oświadczenie w związku z publikacjami Tygodnika Poradnika Rolniczego

06-08-2019: Susza rolnicza na terenie wszystkich województw

01-08-2019: Gdy susza uniemożliwia wysianie poplonów należy zawiadomić ARiMR

31-07-2019: Plany zapobiegania skutkom suszy

22-07-2019: Apel Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej do Rolników o jak najszybsze składanie do swoich Urzędów Gmin wniosków o oszacowanie strat suszowych w uprawach rolnych

11-07-2019: Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej wnosi o niezwłoczną weryfikację stanu zagrożenia suszą na terenie województwa śląskiego

- Pismo Wojewody Śląskiego

- Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27-06-2019: Krzywdzące raporty IUNG w sprawie suszy

08-05-2019: Środki finansowe dla poszkodowanych w wyniku suszy

08-05-2019: W sprawie stworzenia możliwości prawnych do szacowania strat na użytkach zielonych

26-04-2019: Klimatyczny bilans wodny – uwzględniono kukurydzę na ziarno oraz na kiszonkę na I kategorii gleb

28-03-2019: Gdzie ubezpieczyć uprawy i zwierzęta z dopłatami z budżetu państwa?

14-02-2019: Resort rolnictwa na temat problemów z suszowymi kredytami preferencyjnymi

08-11-2018: Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku

29-10-2018: Przedłużony termin składania wniosków suszowych

10-10-2018: Resort rolnictwa odpowiada na wątpliwości związane z datą wystąpienia suszy

10-10-2018: Wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc suszową

10-10-2018: Wniosek o uznanie ubezpieczeń zawartych po 1 kwietnia br. przy ubieganiu się o pomoc suszową

10-10-2018: Samorząd rolniczy postuluje uznanie wszystkich polis posiadanych w chwili szacowani strat przy wnioskach o pomoc suszową

26-09-2018: Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Zarządu ŚIR ws. udzielenia pomocy rolnikom którzy ponieśli straty w uprawach kukurydzy spowodowane tegoroczną suszą

12-09-2018: 1,5 mld złotych – największa pomoc suszowa w historii

12-09-2018: Pomoc suszowa na hektar

10-09-2018: Pomoc po suszy dla rolników i rybaków

06-09-2018: Susza a stosowanie kar umownych

05-09-2018: Susza w Europie: nowe środki KE

04-09-2018: Pomoc suszowa – składanie wniosków

03-09-2018: Pomoc suszowa – stawy rybne

03-09-2018: Resort rolnictwa o pomocy dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, dotkniętych suszą

17-08-2018: Pismo skierowane do MRiRW ws. pomocy w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchnii upraw w gospodarstwie rolnym

06-08-2018: KE oferuje dodatkowe wsparcie

03-08-2018: Susza - formy pomocy

02-08-2018: Decyzje Rządu w sprawie suszy i przewagi kontraktowej

16-07-2018: Wniosek o pomoc dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, dotkniętych suszą

16-07-2018: Derogacja w zakresie zazielenienia - susza

16-07-2018: MRiRW apeluje o zgłaszanie strat do końca przyszłego tygodnia

03-07-2018: Susza - pomoc klęskowa

27-06-2018: Susza w uprawach rolnych

27-06-2018: Szacowanie szkód spowodowanych suszą

19-06-2018: Poniżej znajduje się pakiet informacyjny dot. działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, wraz z aktualnym trzecim komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB

Komunikat IUNG – 3 okres raportowania

Załącznik nr 1 Klimatyczny Bilans Wodny – tabela

Załącznik nr 2 Klimatyczny Bilans Wodny – mapa

Załącznik nr 3 Zestawienie upraw zagrożonych suszą – tabele

Załącznik nr 4 Zestawienie upraw zagrożonych suszą – mapy

Informacja o pomocy w roku 2018

Pismo do wojewodów o uruchomienie systemu raportowania

Pismo ws. jednolitego systemu raportowania

 

2018-06-15: IUNG ogłosił suszę rolniczą

Ministerstwo Środowiska odpowiada na wniosek dotyczący budowy zbiorników retencyjnych

Resort rolnictwa na temat pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnic

MSWiA w sprawie środków dla rolników na odbudowę budynku gospodarczego po nawałnicach

Odpowiedź MRiRW ws rozszerzenia katalogu ryzyk o ryzyko klęskowych opadów śniegu

Pismo ws rozszerzenia katalogu ryzyk o ryzyko klęskowych opadów śniegu

Odpowiedź Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej w tzw. komisjach klęskowych

Stanowisko i wnioski Zarządu ŚIR skierowane do Wojewody Śląskiego w sprawie suszy na terenie woj. śląskiego

Pismo Wojewody Śląskiego skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiedź MRiRW

Informacja Zarządu ŚiR dotycząca klęski suszy na użytkach rolnych

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód

Pismo Zarządu ŚIR skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dochowania terminu siewu poplonów ścierniskowych w sytuacji suszy glebowej.

Pismo KRIR skierowane do MRIRW z wnioskiem o odroczenie terminu siewu poplonów ścierniskowych w sytuacji suszy glebowej.

Pismo KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ramach zazielenienia w kontekście suszy

Pismo Zarządu KRIR skierowane do Prezesa Rady Ministrów

IUNG PIB, Raport 9: Susza ogłoszona we wszystkich województwach

/ Według ostatnich raportów suszą dotknięte jest wszystkich szesnaście województw, Zarząd ŚIR apeluje do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Burmistrzów i Wójtów z terenu naszego województwa aby powoływać komisje w przypadku rolników zgłaszających szkody na terenie gminy./

IUNG PIB, Raport 10: Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Terminy wysiewu miedzyplonów dla realizujących pakiety Ochrona gleb i wód

MAiC deklaruje pomoc w związku z klęską suszy

ARiMR informuje o pomocy udzielanej w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez suszę

MRIRW: Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

ARiMR publikuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w związku z tegoroczną suszą

Informacja MRiRW ws. składania wniosków o pomoc suszową

Odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, aby rolnicy posiadający bydło mogli kosić w całości łąki objęte programem rolnośrodowiskowym.

MRiRW: Nie będzie przedłużenia terminu składania wniosków o pomoc wz. z suszą

Pismo Zrządu ŚIR skierowane do Wojewody Śląskiego dot. problemu pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej w tzw. Komisjach Klęskowych

Usprawnienie systemu monitorowania suszy

2019 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.