Aktualności

Ministerstwo Środowiska odpowiada na wniosek dotyczący budowy zbiorników retencyjnych

Resort rolnictwa na temat pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnic

MSWiA w sprawie środków dla rolników na odbudowę budynku gospodarczego po nawałnicach

Odpowiedź MRiRW ws rozszerzenia katalogu ryzyk o ryzyko klęskowych opadów śniegu

Pismo ws rozszerzenia katalogu ryzyk o ryzyko klęskowych opadów śniegu

Odpowiedź Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej w tzw. komisjach klęskowych

Stanowisko i wnioski Zarządu ŚIR skierowane do Wojewody Śląskiego w sprawie suszy na terenie woj. śląskiego

Pismo Wojewody Śląskiego skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiedź MRiRW

Informacja Zarządu ŚiR dotycząca klęski suszy na użytkach rolnych

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód

Pismo Zarządu ŚIR skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dochowania terminu siewu poplonów ścierniskowych w sytuacji suszy glebowej.

Pismo KRIR skierowane do MRIRW z wnioskiem o odroczenie terminu siewu poplonów ścierniskowych w sytuacji suszy glebowej.

Pismo KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ramach zazielenienia w kontekście suszy

Pismo Zarządu KRIR skierowane do Prezesa Rady Ministrów

IUNG PIB, Raport 9: Susza ogłoszona we wszystkich województwach

/ Według ostatnich raportów suszą dotknięte jest wszystkich szesnaście województw, Zarząd ŚIR apeluje do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Burmistrzów i Wójtów z terenu naszego województwa aby powoływać komisje w przypadku rolników zgłaszających szkody na terenie gminy./

IUNG PIB, Raport 10: Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Terminy wysiewu miedzyplonów dla realizujących pakiety Ochrona gleb i wód

MAiC deklaruje pomoc w związku z klęską suszy

ARiMR informuje o pomocy udzielanej w związku z wystąpieniem strat spowodowanych przez suszę

MRIRW: Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

ARiMR publikuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w związku z tegoroczną suszą

Informacja MRiRW ws. składania wniosków o pomoc suszową

Odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, aby rolnicy posiadający bydło mogli kosić w całości łąki objęte programem rolnośrodowiskowym.

MRiRW: Nie będzie przedłużenia terminu składania wniosków o pomoc wz. z suszą

Pismo Zrządu ŚIR skierowane do Wojewody Śląskiego dot. problemu pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Izby Rolniczej w tzw. Komisjach Klęskowych

Usprawnienie systemu monitorowania suszy

2018 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.